คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ดำเนินการการจัดการความรู้ในประเด็น “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ห้องประชุมไมลองยี อาคารปฏิบัติการกลาง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้แนวทางและนำกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และกลยุทธ์ที่นำไปสู่การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว