คณะพยาบาลศาสตร์

สีประจำคณะ

สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์

สีแดงทับทิม (ruby)

รหัสสี #E40046