คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) จัดอบรมในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 ทีมวิทยากร ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง อาจารย์ ดร.สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ อาจารย์ ดร.ปริศนา นวลบุญเรือง และ พว.กรรณิภา แก้วบุญกอง โดยมีครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เข้าร่วมการอบรม จำนวน 151 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูมีความรู้และทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้ถูกวิธี สนุกและได้ความรู้

ข่าวล่าสุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 รอบรับตรง จำนวน 80 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์ ได้รับการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว