คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำทีมโดย ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครื่อข่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ MFIU2023: “Innovative Solutions for Global Aging and Dementia in the Digital Era: Nursing and Multidisciplinary Perspectives” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ในยุคการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Age Society) ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว