คณะพยาบาลศาสตร์

📌เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน นำโดย ดร.นพ.วรภัคธรณ์ ก้องเปสลาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหาร โดยมีนางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และคณะฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 ห้องปฏิบัติการชุมชน 2 ห้องคลินิกสุขภาพเด็กดี ห้องปฏิบัติการผดุงครรภ์ ห้องเรียนรู้ทักษะการพยาบาลทางคลินิกเสมือนจริง ห้องให้คำปรึกษา ห้องปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมี อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
👉 https://shorturl.asia/Gwfza
📝 ข่าว : นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
#วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #MaehongsonCampus
#คณะพยาบาลศาสตร์ #nursecmru
#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #MSCCMRU
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #ildr
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว