คณะพยาบาลศาสตร์

CMRU SHOP จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีอายุครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้จัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำหน่ายในราคา 100 บาท เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสสำคัญดังกล่าว

 

สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน CMRU SHOP มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ ดูรายละเอียดสินค้าที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทาง https://www.asset.cmru.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/CMRUSHOP สอบถามเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 061-267-1919

 

 

 

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว