คณะพยาบาลศาสตร์

ร่วมเติมฝันเพื่อการศึกษา ✨✨
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและจัดตั้งคลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการประชาชนและพระสงฆ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565
📍 กรุณาตรวจสอบชื่อบัญชีให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนร่วมทำบุญ
✨ การเริ่มต้น เพื่อคนแม่ฮ่องสอนที่จะมีคณะพยาบาลศาสตร์ที่ช่วยดูแลคนในท้องถิ่นให้มีการดูแลรักษายามเจ็บป่วย มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ✨ “Good health and Well-being” ✨
✨✨✨ ขอให้บุญที่ท่านได้ร่วมสร้าง ส่งผลให้ มีสุขภาพดี มีโชคลาภ ร่ำรวยเงินทอง 🙏🏻

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว