คณะพยาบาลศาสตร์

📣กองพัฒนานักศึกษา เชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบเสื้อกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
📍 ภายใต้หัวข้อ ” ครบรอบ100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏ “
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567
📍 เงื่อนไข ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รหัส 64,65,66 และ 67(นักศึกษาใหม่ที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว) เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย จะมอบเป็นทุนการศึกษา เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567
📌📌หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางเพจองค์การนักศึกษา https://www.facebook.com/CMRUSU

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในโอกาสตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาล และด้านการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  .

หมวดหมู่ข่าว