คณะพยาบาลศาสตร์

ติดต่อเรา

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ย่องสอน 58000